© Suomen Villakoirakerho r.y.  Finska Pudelklubben

Suomen Villakoirakerho SVK - Finska Pudelklubben FPK r.y. Virallinen rotujärjestö

ENGLISH


Vuosikokous


Aika: 29.3.2021 klo 18:30

Paikka: Etäkokous (Zoom)


Kokouskutsu


Äänestys- ja vaalijärjestysehdotus


Esityslista:


1. Kokouksen avaus


2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa, kaksi ääntenlaskijaa ja;


3. Kaksi valtakirjojen tarkastajaa;


4. Suoritetaan valtakirjojen tarkastus;


5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;


6. Hyväksytään kokouksen työjärjestys;


7. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto;


8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;


9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

9.1. Ehdotus yhdistyksen sääntöjen 10§ ,11§, 12§ ja 13§ muuttamisesta. Hallitus ehdottaa, että yhdistyksen sääntöjä muutetaan seuraavasti: SVK Sääntömuutosehdotus 2021Etäosallistumiseen liittyvä äänestys- ja vaalijärjestysehdotus julkaistaan kerhon internetsivuilla viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Ehdotus esitellään kokoukselle ja se tuodaan päätettäväksi samaan jäsenkokoukseen, missä sääntömuutoksesta päätetään toisen kerran.


Suomen Villakoirakerho SVK – Finska Pudelklubben FPK r.y.