Tuki yli 8-vuotiaiden villakoirien silmäpeilauksiin

Club Show ja rotumestaruudet 17.7.2022 Vantaalla
15.6.2022

Tuki yli 8-vuotiaiden villakoirien silmäpeilauksiin

Käyttämätöntä tukea on jäljellä 9.6.2022 yhteensä 675 €.

Suomen Villakoirakerho r.y. maksaa 1.1.2016 alkaen tehdyistä yli 8-vuotiaiden jalostukseen käytettyjen koirien silmäpeilauksista 25 € korvauksen. Koiran omistajan tulee olla SVK r.y.:n jäsen.

Korvaus maksetaan kun tutkimustulos on julkaistu Suomen Kennelliiton jalostustietokannassa niin kauan kun korvauksiin tarkoitettua rahaa on jäljellä. Korvausta maksetaan enintään kahdesta koirasta/omistaja. Omistajan tulee lähettää kerhon rahastonhoitajalle linkki koiran tietoihin jalostustietokannassa tai virallinen nimi ja rekisterinumero sekä omat tiliyhteystietonsa. Tiedot lähetetään osoitteella sikke.virtanen@phnet.fi

Comments are closed.