© Suomen Villakoirakerho r.y.  Finska Pudelklubben

Suomen Villakoirakerho SVK - Finska Pudelklubben FPK r.y. Virallinen rotujärjestö

ENGLISH


Vuosittain järjestetään TOKOn Suomenmestaruuskilpailu, jossa kilpaillaan tottelevaisuuskokeiden henkilökohtaisesta (EVL) ja joukkueen  (ALO, AVO, VOI, EVL) Suomenmestaruuksista. Kilpailu on virallinen ja siinä noudatetaan kaikilta osin tottelevaisuuskokeiden sääntöjä ja ohjeita.


Osallistumisoikeus on puhdasrotuisilla, Suomen Kennelliiton rekisterissä olevilla koirilla, lisäksi koirien omistajien tulee olla edustamansa yhdistyksen jäsen.


Joukkuekilpailuun yhdistykset voivat osallistua korkeintaan viiden koiran ja kahden varakoiran joukkueella. Joukkue koostuu kolmesta alokas- tai avoimen luokan ja kahdesta voittaja- tai erikoisvoittajaluokan koirista. Lisäksi jokaisella joukkueella on oikeus ilmoittaa yksi varakoira alokas- tai avoimeen luokkaan ja yksi varakoira voittaja- tai erikoisvoittajaluokkaan.


Joukkueen tulokseen lasketaan kahden alokas- tai avoimen luokan ja yhden voittaja- tai erikoisvoittajaluokan koirien tulokset. Tuloksien mennessä tasan voittaja- tai erikoisvoittajaluokan tulos ratkaisee joukkueiden paremmuuden.


Suomen Villakoirakerho ry:n (SVK ry:n) joukkueen kokoamisesta ja edustajien valitsemisesta joukkueeseen vastaa tokotiimi, johon SVK ry:n hallitus nimeää kolme henkilöä.


Suomen Villakoirakerho ry maksaa joukkueen ilmoittautumismaksun. Joukkueeseen kuuluvat koirat on ilmoitettava samanaikaisesti. Tokotiimi vastaa ilmoittautumisesta.


Koiran ohjaaja ilmoittaa tokotiimille halukkuutensa osallistua joukkuekilpailuun viimeistään kuukautta ennen kyseisen kokeen ilmoittautumispäivän umpeutumista. Mukaan tulee liittää tarvittaessa joko kopiot tuloksista kuluneelta kaudelta tai perustelut, miksi haluaa osallistua joukkueessa haluamassaan luokassa esim. koira ei ole vielä kilpaillut kyseissä luokassa, mutta omaksuu valmiudet kilpailla tässä luokassa. Ohjaaja saa osallistua joukkuekilpailuun vain yhdellä koiralla.


 


Joukkueeseen haluavat voivat ilmoittaa halukkuutensa Alli Arppelle toko@villakoirakerho.com

TOKO eli tottelevaisuus

VILLAKOIRIEN SM –TOKOJOUKKUEEN KOKOAMINEN

Lisätietoa TOKO SM-kilpailusta löytyy TOKO SM 2015 sivustolta.