Toko

Tokoyhteyshenkilönä toimii Alli Arppe
Puh. 040 415 8481
toko@villakoirakerho.com

Tottelevaisuuskokeen eli tokon tavoitteena on opettaa koiralle miellyttävää ja hallittua käyttäytymistä sekä koiran ohjaajalle oikeaa ja asiallista koiran käsittelytaitoa. Tottelevaisuutta voi harrastaa ilman kilpailullisia tavoitteita, sillä perustottelevainen koira on mukava kotikoira ja lemmikki. Perustottelevaisuuskoulutus luo myös pohjan muiden lajien harrastamiselle.

Tottelevaisuuskokeiden tulokset löytyvät Suomen Kennelliiton Jalostustietokannasta http://jalostus.kennelliitto.fi/frmTulokset.aspx?R=172&A=3&K=TOKO

Lisätietoa TOKOsta löytyy täältä
http://www.kennelliitto.fi/koiraharrastukset/kokeet-ja-kilpailut/tottelevaisuuskoe

Lisätietoa TOKO SM-kilpailusta löytyy TOKO SM 2015 sivustolta.

TOKO SM JOUKKUE

VILLAKOIRIEN SM –TOKOJOUKKUEEN KOKOAMINEN

Vuosittain järjestetään TOKOn Suomenmestaruuskilpailu, jossa kilpaillaan tottelevaisuuskokeiden henkilökohtaisesta (EVL) ja joukkueen (ALO, AVO, VOI, EVL) Suomenmestaruuksista. Kilpailu on virallinen ja siinä noudatetaan kaikilta osin tottelevaisuuskokeiden sääntöjä ja ohjeita.

Osallistumisoikeus on puhdasrotuisilla, Suomen Kennelliiton rekisterissä olevilla koirilla, lisäksi koirien omistajien tulee olla edustamansa yhdistyksen jäsen.

Joukkuekilpailuun yhdistykset voivat osallistua korkeintaan viiden koiran ja kahden varakoiran joukkueella. Joukkue koostuu kolmesta alokas- tai avoimen luokan ja kahdesta voittaja- tai erikoisvoittajaluokan koirista. Lisäksi jokaisella joukkueella on oikeus ilmoittaa yksi varakoira alokas- tai avoimeen luokkaan ja yksi varakoira voittaja- tai erikoisvoittajaluokkaan.

Joukkueen tulokseen lasketaan kahden alokas- tai avoimen luokan ja yhden voittaja- tai erikoisvoittajaluokan koirien tulokset. Tuloksien mennessä tasan voittaja- tai erikoisvoittajaluokan tulos ratkaisee joukkueiden paremmuuden.

Suomen Villakoirakerho ry:n (SVK ry:n) joukkueen kokoamisesta ja edustajien valitsemisesta joukkueeseen vastaa tokotiimi, johon SVK ry:n hallitus nimeää kolme henkilöä.

Suomen Villakoirakerho ry maksaa joukkueen ilmoittautumismaksun. Joukkueeseen kuuluvat koirat on ilmoitettava samanaikaisesti. Tokotiimi vastaa ilmoittautumisesta.

Koiran ohjaaja ilmoittaa tokotiimille halukkuutensa osallistua joukkuekilpailuun viimeistään kuukautta ennen kyseisen kokeen ilmoittautumispäivän umpeutumista. Mukaan tulee liittää tarvittaessa joko kopiot tuloksista kuluneelta kaudelta tai perustelut, miksi haluaa osallistua joukkueessa haluamassaan luokassa esim. koira ei ole vielä kilpaillut kyseissä luokassa, mutta omaksuu valmiudet kilpailla tässä luokassa. Ohjaaja saa osallistua joukkuekilpailuun vain yhdellä koiralla.

Joukkueeseen haluavat voivat ilmoittaa halukkuutensa Alli Arppelle toko@villakoirakerho.com

>> LISÄTIETOA KILPAILUSTA

TULOKSIA

2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002

Suomen Villakoirakerho ry:n Vuoden tokovillakoira -kilpailun säännöt
Osallistusmisoikeus
Vuoden tokovillakoira-, Vuoden tokotulokasvillakoira –ja Vuoden nuori toko-ohjaaja -kilpailuihin voivat osallistua kaikki Suomessa rekisteröidyt Suomen Villakoirakerho ry:n jäsenten villakoirat. Koiran omistajan ja ohjaajan/ohjaajien on oltava Suomen Villakoirakerho ry:n jäseniä ja jäsenmaksun on oltava maksettuna ko. kisavuodelta. Mikäli koiralla on useampia omistajia, riittää, että yksi heistä on Suomen Villakoirakerhon jäsen.

Vuoden tokovillakoira -kilpailuun voivat osallistua kaikki kilpailukauden aikana virallisissa kilpailuissa kisanneet koirat.

Vuoden tokotulokasvillakoira -kilpailuun voi osallistua vain koira, jonka ensimmäinen koe on tapahtunut kilpailukauden aikana, tulokset ALO- ja AVO-luokista.

Vuoden nuori toko-ohjaaja –kilpailun osallistumisoikeus alkaa sen vuoden alusta, jonka aikana ohjaaja täyttää kymmenen (10) vuotta ja päättyy sen vuoden lopussa, jonka aikana ohjaaja täyttää 17 vuotta. Osallistuakseen tulee tulosten ilmoittamisen yhteydessä ilmoittaa ohjaajan syntymäaika sekä erikseen mainita osallistuminen ko. kilpailusarjaan. Suomen villakoirakerho ry palkitsee vuoden tokovillakoira -kilpailun tuloslistan perusteella korkeimmalle sijoittuneen nuoren toko-ohjaajan.

Pisteiden laskemisesta
Tuloksiin lasketaan kilpailukauden kolme (3) koetulosta. Pisteet lasketaan Suomen Kennelliiton hyväksymien virallisten kokeiden yksilösuoritustuloksista (ei joukkuetuloksia).

1. Vuoden tokovillakoirakilpailun pisteiden laskentaan otetaan mukaan kolme (3) tulosta. Tulokset voivat olla ALO-, AVO-, VOI- ja EVL -luokista.
2. Vuoden tokotulokasvillakoirakilpailun pisteisiin lasketaan kolme (3) tulosta kilpailukaudelta, jotka ovat ALO- ja AVO-luokista.
3. Vuoden nuori toko-ohjaajakilpailun pisteet lasketaan kuten Vuoden tokovillakoirakilpailussa.

Mikäli kaksi tai useampi koira saa yhtä suuren pistemäärän, voittaa ylemmässä luokassa kilpaileva koira. Jos saman pistemäärän saaneet koirat kilpailevat samassa luokassa, lasketaan kokeissa saadut pisteet yhteen ja korkeimman pistemäärän saanut koira voittaa. Jos pisteet menevät tasan, voittaa koira, jolla on korkein pistemäärä yksittäisestä kokeesta. Ellei näissäkään ole eroa, palkitaan kaksi koiraa.

Kilpailukausi
Kilpailukausi on kalenterivuosi.

Tulosten ilmoittaminen
Tulokset tulee lähettää sähköpostitse tai postitse tammikuun 15. päivään mennessä (postileima) Puudeli -lehdessä ja kerhon nettisivuilla mainittuun osoitteeseen.

Tulokset tulee kopioida Suomen Kennelliiton (SKL) kotisivuilta jalostustietojärjestelmästä. Niiden tulosten osalta, jotka eivät vielä näy Suomen Kennelliiton kotisivuilla, tulee toimittaa kopio kilpailukirjasta tai arvostelulomakkeesta.

Tuloksista kertyneet pisteet tulee itse laskea valmiiksi pistetaulukon mukaisesti. Lisäksi tulee ilmoittaa koiran viralliset tiedot, kilpailuluokka ja omistajan yhteystiedot.

Epäselvissä tapauksissa tulosten hyväksymisestä päättää Suomen Villakoirakerho ry:n hallitus. Puutteellisia tai myöhästyneitä tietoja ei huomioida.

Palkintojen jakaminen
Vuoden tokovillakoira -kilpailusta palkitaan voittaja. Vuoden tokotulokas -ja vuoden nuori toko-ohjaaja -kilpailuista palkitaan voittaja. Palkinnot jaetaan kilpailukautta seuraavan vuoden Suomen Villakoirakerho ry:n erikoisnäyttelyssä.

Sääntöihin voi tehdä muutoksia vain Suomen Villakoirakerho ry:n hallitus. Säännöt astuvat voimaan 1.1.2018.

Tulospisteet
Kolmen (3) tuloksen perusteella annetaan tulospisteitä seuraavien taulukoiden mukaisesti.
ALO1, jos pistemäärä yli 190 p

PISTEET 8
ALO2

PISTEET 5
ALO3

PISTEET 3
AVO1, jos pistemäärä yli 300p

PISTEET 10
AVO2

PISTEET 7
AVO3

PISTEET 5
VOI1, jos pistemäärä yli 300 p

PISTEET 12
VOI2

PISTEET 9
VOI3

PISTEE 7
EVL1, jos pistemäärä yli 300 p

PISTEET 14
EVL2

PISTEET 11
EVL3

PISTEET 9

TULOKSIA

2023
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Tulokas
Vuoden koira
2013
Tulokas
Vuoden koira
Nuori ohjaaja
2012
Tulokas
Vuoden koira
2011
Tulokas
Vuoden koira
2010
Tulokas
Vuoden koira
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Arvokisapisteet
Arvokisoista saa lisäpisteitä alla olevan taulukon mukaisesti. 1-tuloksista arvokisoissa (SM-kisat, piirinmestaruus) saa 2 lisäpistettä riippumatta luokasta.
Osallistumispisteet
Osallistumisesta arvokisoihin saa pisteitä alla olevan taulukon mukaisesti. Piirinmestaruus- ja SM-kisoista saa pisteet myös joukkueessa kilpailemisesta.