© Suomen Villakoirakerho r.y.  Finska Pudelklubben

Suomen Villakoirakerho SVK - Finska Pudelklubben FPK r.y. Virallinen rotujärjestö

ENGLISH

TIEDOTUKSIA

SVK KUOPIO 40 VUOTTA 2020


VUOSIKOKOUKSEN AJANKOHTA SIIRTYY

Koronatilanteesta johtuen Suomen Villakoirakerho r.y.:n hallitus on päättänyt siirtää sääntömääräisen vuosikokouksen. Kokous oli tarkoitus järjestää 24.3.2020 Helsingissä. Kokoukselle etsitään mahdollisimman pian uusi ajankohta ja jäsenistölle toimitetaan uusi kokouskutsu. Kevätkokousta ei tässä poikkeuksellisessa tilanteessa voida pitää sääntöjemme määräämänä ajankohtana (helmi-maaliskuussa), johtuen Suomen hallituksen 16.3.2020 linjaamista toimenpiteistä koskien mm yli 10 henkilön kokoontumisia.


CLUB SHOW 14.3.2020 JA ERIKOISNÄYTTELY 5.4.2020 PERUTTU

Suomen hallituksen 12.3.2020 antamien suositusten sekä tänään Kennelliiton 13.3.2020 tekemän koiraharrastukseen liittyvien päätösten myötä Suomen Villakoirakerhon hallitus on päättänyt perua 5.4.2020 villakoirien erikoisnäyttelyn. Pyrimme järjestämään näyttelyn myöhempänä ajankohtana. Pyydämme kaikilta ymmärrystä tilanteeseen. Olemme kaikki uuden äärellä ja seuraamme viranomaisten tiedotteita ja suosituksia tässä jatkuvasti muuttuvassa tilanteessa.


Myös Club Show joka piti järjestää 14.3.2020 on peruttu, ja sen mahdollisesta siirtämisestä myöhempään ajankohtaan tiedotetaan myöhemmin.


Suomen kennelliiton tiedote löytyy osoitteesta https://www.kennelliitto.fi/tietoa-meista/uutiset/kennelliitto-peruu-kaikki-kevaan-koiraharrastustapahtumansa


VILLAKOIRIEN VÄRIEN KORJAUS JALOSTUSTIETOKANTAAN

Mikäli villakoirallasi ei ole tällä hetkellä väritietoa tai se on virheellinen jalostustietokannassa https://jalostus.kennelliitto.fi voit ilmoittaa koirasi oikean värin Kennelliittoon 31.12.2020 mennessä. Tämä helpottaa tilastoinnissa, jalostusneuvonnassa sekä tietenkin JTO:n tekemisessä siten että tiedot ovat enemmän oikeita. Laita ilmoituksesi SKL:n rekisteröintiosastolle rekisterointi@kennelliitto.fi ja liitä mukaan tieto ”Kennelliiton hallituksen päätös 15.8.2019 (8/19)”

Kiitos vaivannäöstäsi!


VALTAKIRJOJA SKL:N VUOSIKOKOUKSEEN SYKSY 2019

Valtakirjan malli


ULKOMAISET NÄYTTELYTULOKSET 2019

Ulkomaisia näyttelytuloksia ei enää julkaista vuonna 2019 yhdistyksen nettisivuilla.


VILLAKOIRIEN SLO:TA ALETAAN TUTKIA

Keskikokoiset villakoirat pääsevät mukaan Hannes Lohen projektin kollaboraattorin SLO-tutkimukseen. Mikäli sinulla on keskikokoinen villakoira jolla on epäilty SLO:ta eläinlääkärin toimesta, lähetä näyte. Myös yli 10-vuotiaista terveistä koirista tarvitaan näytteitä. Lisätietoa löytyy osoitteesta https://www.koirangeenit.fi/projektit/tutkimusprojektit/autoimmuunisairaudet/slo/


VILLAKOIRAKERHON MINI-JOUKKUE VOITTI AGILITYN SM-JOUKKUEPRONSSIA 2016!

Onnittelemme koko joukkuetta!


NORDIC MEETING 2016

Pohjoismaiset villakoirakerhot kokoontuivat Tukholmassa 27.-28.2.2016.

Muistio kokouksesta

Suomen esitys

Ruotsin esitys ja rekisteröinnit väreittäin


KOIRAN KEUHKOTULEHDUS

Evira uutisoi 13.1. että sen tietoon oli tullut joulukuussa kaksi koiran kuolemaan johtanutta keuhkotulehdustapausta. Näistä toinen oli Streptococcus equi subsp. zooepidemicus -bakteerin ( S. zooepidemicus) aiheuttama. Lisää saman bakteerin aiheuttamia tapauksia ei ole tullut Eviran tietoon, joten ei voida puhua epidemiasta. Koiran äkilliset oireet, kuten esimerkiksi yskä ja korkea kuume tulee kuitenkin ottaa vakavasti ja hakeutua pikaisesti oireiden ilmetessä eläinlääkäriin. Patologian professori Marjukka Anttila Evirasta toteaa Helsingin Sanomien artikkelissa, että hyvä sääntö on, että sairasta koiraa ei pidä viedä muiden koirien joukkoon esimerkiksi koirapuistoon. Lisätietoa löytyy mm. Eviran sivuilta http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/elainten+terveys+ja+elaintaudit/elaintaudit/ajankohtaista+elaintaudeista/


TUKEA YLI 8-VUOTIAIDEN JALOSTUKSEEN KÄYTETTYJEN VILLAKOIRIEN SILMÄTUTKIMUKSEEN

Suomen Villakoirakerho r.y. Maksaa 1.1.2016 alkaen tehdyistä yli 8-vuotiaiden jalostukseen käytettyjen koirien silmäpeilauksista 25 € korvauksen. Koiran omistajan tulee olla SVK r.y.:n jäsen.


Korvaus maksetaan kun tutkimustulos on julkaistu Suomen Kennelliiton jalostustietokannassa. Korvausta maksetaan enintään kahdesta koirasta/omistaja. Omistajan tulee lähettää kerhon rahastonhoitajalle linkki koiran tietoihin jalostustietokannassa tai virallinen nimi ja rekisterinumero sekä omat tiliyhteystietonsa. Tiedot lähetetään osoitteella sikke.virtanen@phnet.fi


Korvauksiin on varattu yhteensä 2500€. Summan täytyttyä tuen maksaminen lopetetaan. Kerhon internet-sivuille tulee laskuri jossa voi seurata paljonko tukirahaa on jäljellä.


NORDIC MEETING 2014


Pohjoismaiset villakoirakerhot kokoontuvat joka toinen vuosi. 2014 kokous pidettiin Helsingissä 1.-2.3.2014. Muistion pääset lukemaan tästä.


NORDIC POODLE MEETING 2012

Pohjoismaisten villakoirakerhojen kokoontuminen Oslossa 21.-22.10.2012

Muistio


SVK 2012 PALKITUT JÄSENET


Yhdistys on palkinnut 2012 jäseniään ansiokkaasta työstä rotujärjestön sekä rodun eteen. Lista kaikista palkituista löytyy sivustoltamme.


TUKEA KESKIKOKOISTEN VILLAKOIRIEN LONKKA- JA KYYNÄRNIVELTUTKIMUKSIIN


Suomen Villakoirakerho ry tukee vuonna 2012 keskikokoisten villakoirien lonkka- ja kyynärniveltutkimusta 5.000 eurolla. Kerho korvaa 1.1.2012 alkaen koiransa lonkat ja kyynärät kuvauttaneelle 80 euroa tai mikäli tutkimuksesta aiheutuneet kulut ovat tätä pienemmät, todellisten kulujen määrän. Korvaus maksetaan virallisesta lausunnosta, joka myös julkaistaan Puudelissa.


Korvauksen saaminen edellyttää molempien tutkimusten tekemistä ja se maksetaan enintään kahdesta koirasta/omistaja. Omistajan tulee olla Suomen Villakoirakerhon jäsen.


Korvauksiin on varattu 5.000 euroa ja niitä maksetaan tähän summaan saakka. Korvauksen saamiseksi lähetä lausunto ja maksukuitti sekä pankkiyhteytesi kerhon rahastonhoitajalle joko sähköpostitse sikke.virtanen@phnet.fi tai postissa Sirkka Virtanen, Kulmatie 5, 15540 Villähde.

(lisätty 9.12.2011)


NORDIC MEETING 2010


Nordic Meeting 2010 muistio

Development of SAR colours in Finland

Registrations in Finland

FCI-Standard N° 172 / 18.04. 2007/GB

Health survey in Denmark

Swedish registration rules


VILLAKOIRIEN ROTUKOHTAISIIN REKISTERÖINNIN ERITYISEHTOIHIN MUUTOKSIA


Suomen Kennelliiton Jalostustieteellinen toimikunta on kokouksessaan 21.1.2010 päättänyt seuraavaa:


Toimikunta muuttaa villakoirien rotukohtaisten erityisehtojen väriä koskevan kohdan seuraavaksi: Rotumääritelmän mukaisesti yksivärisille koirille merkitään rekisterinumeron jälkeen väritunnukset. Yksivärisiä villakoiria ei saa risteyttää moniväristen kanssa.

Lisätty 8.2.2010


KOIRAREKISTERIOHJEEN MUUTOKSIA


Espoo, 12.11.2009 – Kennelliiton hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 27.8.2009 Koirarekisteriohjeen 2010. Ohje on voimassa 1.1.2010 alkaen ja määräykset koskevat ohjeen voimaan tulon jälkeen tapahtuneesta astutuksesta syntyneitä pentueita.


Vuoden 2010 Koirarekisteriohjeen suurimmat muutokset


Nartulla voidaan teettää enintään viisi (5) pentuetta siten, että nartun edellisestä penikoimisesta on pentueen syntyessä oltava kulunut vähintään 10 kuukautta. Alle 8-vuotiaalle nartulle sallitaan tätä tiheämpi pennutus yhden kerran ilman poikkeuslupaa ja tällöin seuraavan synnytyksen väli on oltava vähintään yksi vuosi. Mikäli nartulle syntyy 6. pentue, voidaan pennut rekisteröidä ainoastaan EJ-rekisteriin, jonka jälkeen nartun jälkeläisiä ei enää rekisteröidä. Kasvattajalle voidaan rekisteröidä vain yhden kerran 6. pentue. Tämä tarkoittaa sitä, että poikkeuslupaa ei enää voi anoa nartun 6. pentuetta varten.


Kahdeksan (8) vuotta täyttäneen nartun astuttaminen edellyttää aina eläinlääkärintodistuksen, jonka mukaan narttu on terve ja hyväkuntoinen, eikä pennuttamisesta ole haittaa nartun terveydelle. Tämä todistus on annettava ennen nartun astutusta ja se on voimassa 6 kuukautta.

Lisätty 8.2.2010


KASVATTAJAILMOITUKSET


Suomen Villakoirakerho ry:n hallitus on päättänyt, että Puudelin kasvattajapalstalla sekä kerhon internetsivujen kasvattajaosiossa julkaistaan vuoden 2010 alusta lukien vain kerhon jäsenten ilmoituksia. Ei jäsenten ilmoitukset tullaan poistamaan.

Lisätty 23.11.2009


NORDIC POODLE CONFERENCE 2009


Muistiinpanot & amount of SAR-poodles


OIKAISU PUUDELI 1/2009 MUUT SAIRAUDET s. 59


Puudelissa 1/2009 Muut sairaudet -kohdassa s. 59 on julkaistu koirien Trucker's Översti ja Trucker's Överstinna diagnoosit. Valitettavasti koirille on päässyt lipsahtamaan väärät vanhemmat. Oikeat vanhemmat ovat Inkognito Iz Volzhskoy Serenady FIN18984/07 ja Primapore Koh-I-Noor FIN42349/06. Oikaisu julkaistaan Puudelissa 2/2009. Pahoittelumme.

Lisätty 21.4.2009


SKL: SILMÄTUTKIMUSTULOSTEN TALLENNUS JA TULOSTEN JULKAISEMINEN


Kennelliito on ottanut käyttöön uuden silmätutkimustulosten tallennusohjelman, joka on yhteensopiva viime vuonna käyttöön otetun ECVO-lomakkeen kanssa. Samalla silmätutkimustulosten koodit ja osa koodien selitteistä on uusittu. Vanhat silmätutkimustulokset on tallennettu konversiossa uusille koodeille, joten aiemminkin tallennettujen tutkimustulosten selite on saattanut muuttua uudessa Jalostustietojärjestelmässä.

Lisätty 3.6.2008


SKL: PENTUJEN TUNNISTUSMERKINTÄ PAKOLLISEKSI 1.1.2009 ALKAEN


Kennelliiton hallitus on päättänyt, että kaikkien jalostukseen käytettävien koirien ja rekisteröitävien pentujen on oltava tunnistusmerkittyjä. Tunnistusmerkintäpakko jalostukseen käytettävillä koirilla alkaa aikaisempien päätösten mukaan 1.6.2008. Koiranet-järjestelmään siirtymisen vuoksi hallitus tarkensi tunnistusmerkintäkäytäntöä siten, että rekisteröitävien pentujen tunnistusmerkintäpakko tulee voimaan 1.1.2009. Koko tiedote löytyy täältä: http://www.kennelliitto.fi/FI/kennelliitto/uutiset/2008/pentujentunnistusmerkintapakolliseksi080208.htm

Lisätty 3.6.2008


PRCD PRA-TUTKIMUSTEN HYVÄKSYMINEN


Suomen Villakoirakerhon hallitus on päättänyt hyväksyä vain amerikkalaisen OptiGenin villakoirille tekemät prcd PRA DNA-tutkimukset virallisiksi tutkimuksiksi. Saksalaisen Laboklin-laboratorion tutkimuksia ei hyväksytä koska millään laboratoriolla Euroopassa ei ole tällä hetkellä voimassa olevaa lisenssiä OptiGenin DNA-testin suorittamiseen.

Lisätty 23.11.2007


TÄSMENNYS VILLAKOIRAN ROTUMÄÄRITELMÄÄN


Pentuleikkaus (puppy clip) - joka on esivaihe eri leikkauksille jotka mainitaan villakoiran rotumääritelmässä, on täysin hyväksyttävä näyttelyissä. Koirat jotka esitetään tässä leikkauksessa, voidaan palkita edellyttäen että ne täyttävät rotumääritelmän vaatimukset.

(The Societe Centrale Canine - France 10.9.2007, SKL 25.9.2007)

Lisätty 26.9.2007


OIKAISU MUNUAISSAIRAASTA KOIRASTA


Muut sairaudet -listalta on poistettu omistajan pyynnöstä munuaisten vajaatoiminta -diagnoosin saanut keskikokoinen villakoira Kultahunajan Braigu. Koirasta on saatu uusi eläinlääkärintodistus jossa todetaan että koiralla todetut munuaisarvot ovat nopeasti normalisoituneet ja pysyneet hyvinä. Muissa tutkimuksissa ei ole viitteitä siitä, että kyseessä olisi perinnöllinen sairaus.

Lisätty 26.9.2007


FCI HYVÄKSYI VILLAKOIRILLE PUNAISEN VÄRIN


FCI:n hallitus on 6.3.2007 hyväksynyt villakoiralle uuden rotumääritelmän, joka sisältää uutena hyväksyttynä värinä punaisen (red fawn). Punaiset villakoirat kilpailevat näyttelyissä samana rotuna harmaiden ja aprikoosinväristen villakoirien kanssa, lukuun ottamatta toyvillakoiria, joissa kaikki eri värit kilpailevat yhtenä rotuna. 5.9.2007 julkaistu tiedote löytyy SKL:n sivuilta.

Lisätty 10.9.2007


VILLAKOIRIEN MITTAUKSESTA


Toy- ja kääpiövillakoirat voidaan mitata suurempaan rotuun niiden täytettyä 9 kk. Mittaus pienempään rotuun toy-, kääpiö- ja keskikokoisilla villakoirilla tapahtuu edelleenkin vasta 15kk iässä

Siirto rodusta tai muunnoksesta toiseen - mahdolliset rodut ja perusteet


Periaatteena päätettiin, että kaikilla roduilla siirto voidaan tehdä värin, korvien asennon

ja karvanlaadun osalta vähintään 9 kk ikäisenä ja koon osalta vähintään 15 kk ikäisenä.

Poikkeuksena tästä siirto voidaan tehdä jo alle 15 kk iässä koiralle, joka on rekisteröity

pienempään kokomuunnokseen ja jonka todetaan jo vähintään 9 kk iässä kuuluvan

suurempaan kokomuunnokseen. (SKL-FKK 20.4.2006)

Lisätty 10.8.2007/päivitetty 3.6.2008


Oikaisu silmätarkastuslausuntoon Puudeli 2/2001


Suomen Kennelliiton Tutkimusosastolta saapui oikaisu koskien isovillakoiran SF43049/94 PRA-lausuntoa. Alla on ko. faxin teksti, joka julkaistiin myös Puudelissa 3/2001:


"SF43049/94 ZANITA'S MESSING AROUND 751 U - isovillakoira


Koiralta poistettu silmätarkastuslausunto koska talletettu väärin. Tiibetinterrierin silmälausunnossa oli ko. koiran rekisterinumero joka heitti yhdellä numerolla ja näin pääsi valitettava virhe syntymään.


Terveisin Espoo 24.07.01


Suomen Kennelliitto/Tutkimusosasto


Merja Veräjänkorva"


Kyseisellä isovillakoiralla EI siis ole PRA:ta. Pahoittelemme lausunnon julkaisemista.


Näyttelyiden ilmoittautumiskäytänö


Suomen Kennelliitto on pyytänyt muistuttamaan jäsenistöllemme näyttelyihin ilmoittautumiskäytännöstä sekä rodunsiirtoon liittyvistä ohjeista seuraavaa:

Jos koira vaihtaa rotua mittauksen tai arvostelun perusteella, voi se kilpailla jo kyseisessä näyttelyssä uudessa rodussa. Rodun siirron tapahduttua koiran aiemmat näyttelytulokset poistetaan. Koira on kuitenkin ilmoitettava aina siihen rotuun, jona se on rekisteröity.


Lakkauskielto


Suomen Kennelliiton valtuusto on kokouksessaan 18.11.2000 päättänyt hyväksyä nykyisiin näyttelysääntöihin muutoksen, jolla poistetaan koirien liituamisen salliva kohta sekä kielletään karvapeitteen, ihon ja kirsun käsitteleminen aineilla jotka vaikuttavat väriin, muotoon ja rakenteeseen. Muutos tulee voimaan 1.3.2001 lukien.