Pentueet
Löydät tietoa villakoirasta nettisivuiltamme esimerkiksi Villakoirasta -valikon alta. Suosittelemme perehtymään etukäteen ainakin rotumääritelmään sekä villakoiran hoitoon, vaikka kasvattajan tulisi antaa kirjalliset hoito- ja ruokintaohjeet aina pennun mukaan.

Varsinkin pienempien kokomuunnoksien pentuja on nykyisin hyvin harvoin saatavilla, joten kannattaa varautua pitkään odotukseen.

Koiranpennun luovutusikä on Suomessa vähintään seitsemän viikkoa. Minimi ei kuitenkaan välttämättä ole optimi: pennun kehityksen kannalta voi olla parempi, että se saa viettää pidempään emänsä ja sisarustensa kanssa. Pienempien kokomuunnosten osalta optimi luovutusikä voi olla lähempänä yhdeksää tai jopa kymmentä viikkoa.

Suomen Villakoirakerho r.y.:n vaatimukset mm. terveyden osalta löytyvät oikealta olevassa valikossa kohdasta ”Vaatimukset Pentueille”.

Lisätietoa koiran hankintaan liittyen löytyy myös Suomen Kennelliiton ja Suomen Eläinsuojeluyhdistyksen sivuilta.

Pennun hankkiminen vaatii harkintaa (Suomen Kennelliitto)
Ohjeet pennun ostajalle ja myyjälle (SEY)
OHJEET
Vaatimukset täyttävä pentue ilmoitetaan pentuneuvojalle jaana.rinkinen@gmail.com tai puh. 0400 842 667

* Pentue pidetään listalla 2 kk viimeisestä kasvattajan ilmoituksesta joten väliaikatietoja kannattaa antaa.
* Pentueet ovat listalla ilmoittautumisjärjestyksessä lajiteltuina rodun ja värin mukaan.
* Yli 9 kk koirat ovat kotia vaihtavien listalla, sitä nuoremmat pentulistalla.
* Klikkaamalla koiran nimeä näet koiran tiedot ja terveyslausunnot Suomen Kennelliiton jalostustietokannasta. Suora osoite tietokantaan on http://jalostus.kennelliitto.fi Ulkomaisista koirista tiedot on lisätty listalle manuaalisesti.
Vaatimukset listalle otettaville pentueille
Kasvattajan (tai myyjän/luovuttajan) täytyy olla Suomen Villakoirakerho r.y.:n jäsen, jäsenmaksun tulee olla maksettu ko. vuodelta sekä hänen tulee kasvatustyössään noudattaa kulloinkin voimassaolevaa jalostusohjesääntöä sekä Suomen Kennelliiton rekisteröimismääräyksiä.

Pentueen tulee olla rekisteröity tai se tullaan rekisteröimään Suomen koirarekisteriin.

Jalostukseen tulee käyttää vain terveitä koiria joilla ei ole luonnevikoja eikä pahoja rakennevikoja. Koirien tulee olla yksivärisiä koiria jotka on palkittuja näyttelyssä tai hyväksytty jalostukseen jalostustarkastuksessa.

Pentueiden väli Nartulla voidaan teettää enintään viisi pentuetta (=synnytystä) siten, että nartun edellisestä synnytyksestä on pentueen syntyessä oltava kulunut vähintään 10 kuukautta. Tätä tiheämpi pennutus sallitaan nartulle yhden kerran ilman poikkeuslupaa. Tällöin väli seuraavaan synnytykseen on oltava vähintään yksi vuosi (vrt. SKL koirarekisteriohje).

Ikärajat jalostukseen käytettävälle nartulle astutushetkellä:
Toy-, kääpiö- ja keskikokoinen villakoira
18 kk - 8 v

Isovillakoira
24 kk - 8 v


Kahdeksan (8) vuotta täyttäneen nartun astuttaminen edellyttää aina eläinlääkärintodistuksen, jonka mukaan narttu on terve ja hyväkuntoinen, eikä pennuttamisesta ole haittaa nartun terveydelle. Tämä todistus on annettava ennen nartun astutusta ja se on voimassa 6 kuukautta (vrt. SKL:n koirarekisteriohje)

Kokoristeytykset sallitaan ainoastaan jalostustoimikunnalta anottavalla poikkeusluvalla. Poikkeuksena toy- ja kääpiövillakoira joita saa vapaasti risteyttää keskenään.

Väriristeytykset
Vain yksivärisiä rotumääritelmässä hyväksyttyjä värejä saa risteyttää keskenään.

Vaadittavat lausunnot:
Jalostukseen käytettävien koirien silmät on tarkastettava eikä tutkimustulos saa olla vuotta vanhempi. Poikkeuksena on isovillakoira jonka silmäpeilaus ei saa olla kahta vuotta vanhempi. Silmäpeilauksen suorittamiselle ei ole vähimmäisikää.

Jalostukseen ei saa käyttää seuraavia silmäsairauksia sairastavia villakoiria:
PRA
Perinnöllinen kaihi (HC)
GRD
Total RD
Nervus opticus hypoplasia
Mikropapilla
Pienisilmäisyys
PHTVL/PHPV asteet 2-6
Primaari glaukooma (silmänpainetauti)
Distichiasis, vakavin aste
Trichiasis, vakavin aste
Ektooppinen cilia, vakavin aste
Linssiluksaatio

Jalostuskäyttö on sallittu seuraavia silmäsairauksia/sairauksien asteita sairastaville edellyttäen että yhdistelmän toinen osapuoli on kyseisen sairauden osalta tutkitusti terve:
Distichiasis, kohtalainen
Trichiasis, muut kuin sairauden vakavin aste
Ektooppinen cilia, muut kuin sairauden vakavin aste
Sarveiskalvon dystrofia
MRD

Muut silmäsairaudet tulee huomioida jalostuksessa niiden vakavuuden mukaan. Lisätietoja saat tarvittaessa jalostusyhteyshenkilön kautta.

prcd PRA geenitesti: Jos koiralla on prcd PRA geenitestistä terve- tai kantaja-lausunto tai sen toinen vanhempi on geneettisesti terve, se tulee silmäpeilata kerran ennen jalostukseen käyttöä ja siitä eteenpäin kahden vuoden välein. Kantajaa saa käyttää vain geneettisesti prcd PRA:n osalta terveelle koiralle.

Polvitarkastus patella luksaation varalta
Jalostukseen käytettävien toy-, kääpiö- ja keskikokoisten villakoirien polvet tulee tutkia. Tutkimushetkellä koiran tulee olla vähintään 12 kk ikäinen. Pentuvälityksen listalle riittää, että virallinen polvitutkimus on tehty yhden kerran.

2-tuloksen tai huonomman tuloksen saanutta koiraa ei saa käyttää jalostukseen. Jos koiran polvet ovat 1, täytyy jalostukseen käytettävän toisen osapuolen polvien olla terveet (0).

Lonkkakuvaus ja kyynärkuvaus
Jalostukseenkäytettävien keskikokoisten-ja isovillakoirien lonkat sekä kyynärät tulee kuvata virallisesti ennen astutusta. Lausunnot ovat voimassa koiran eliniän ajan. Jos jalostukseen käytetään ulkomailla rekisteröityä koiraa, riittää sen kotimaassa saatu hyväksytty lausunto. Jalostukseen suositellaan käytettäväksi A-ja B-lonkkaisia koiria. Poikkeustapauksessa voi toinen osapuoli olla C. Huonoimman eli 3-tuloksen kyynäristä saaneita koiria ei saa käyttää jalostukseen. 1-2 –tuloksen saaneita voi käyttää kyseisen vian osalta terveelle kumppanille. Koiran tulee tutkimushetkellä olla täyttänyt 12 kk.

Muut sairaudet Epilepsiaa sairastavaa koiraa, tai koiraa jolla on useita epilepsiasairaita jälkeläisiä, ei saa käyttää jalostukseen.

Muita perinnöllisiä tai perinnöllisiksi epäiltyjä vakavia sairauksia sairastavia koiria ei saa käyttää jalostukseen (esim. Legg Perthes, Addisonin tauti jne.).

Selkäsairauksissa oireilevia koiria ei saa käyttää jalostukseen. Selkäkuvaus ei ole pakollinen mutta suositeltava. SA-sairasta tai –kantajaa ei saa käyttää jalostukseen.

Poikkeusluvat
Jos Suomen Villakoirakerho ry ei ole puoltanut Suomen Kennelliitolta anottavaa poikkeuslupaa väri- tai kokoristeytykselle, ei pentuetta oteta pentulistalle.

Kotia vaihtavat * Kotia vaihtavat -listalle otetaan koiria jotka ovat rekisteröityjä Suomen koirarekisteriin.
* Koirien tulee olla vähintään 9 kk ikäisiä, sitä nuoremmat kuuluvat pentulistoille
* Ilmoittajan/myyjän on oltava SVK:n jäsen.
* tai hallituksen päätöksellä

Päivitetty 1.1.2020
PENTUEET & KOTIA ETSIVÄT
Yllä valittaessa löydät pentuetilanteen. Alle 9kk ikäiset sijoitettavat koirat löytyvät pentulistoilta, yli 9kk ikäiset kotia etsivistä.
Ei pentueita tällä hetkellä.
Aprikoosi
Kennel Chamaemorus/Eija Autero, Espoo
050 574 7531
Lisätty 5.10.2022, syntynyt 17.9.2022, myytävänä 1 uros ja 1 narttu
i: Matis Mon L'Ami prcd terve
e: Chamaemorus Mademoiselle De Vanille jalostustarkastus ok

Ei pentueita tällä hetkellä.
Musta
Kennel Juliaram's/Kirsti Jukka, Kortela
050 524 1233 kj.juliarams@gmail.com
Päivitetty 22.11.2022, syntynyt 21.10.2022, myytävänä 1 narttu
i: Sara's Standard's Hugo Boss jalostustarkastus ok
e: Juliaram's Sweet Snow White jalostustarkastus ok

Kennel Apricot Dollar's/Sari Nieminen, Espoo
0500 465 573 apricot.dollars@gmail.com
ilmoitettu 25.10.2022, syntynyt 18.10.2022, myytävänä 4 urosta
i: Villa Kukan Viuhti jalostustarkastus ok
e: Kabisoline Onoclea Pärlan

Valkoinen
Kennel Juliaram's/Kirsti Jukka, Kortela
050 524 1233 kj.juliarams@gmail.com
Päivitetty 22.11.2022, syntynyt 21.10.2022, myytävänä 1 uros
i: Sara's Standard's Hugo Boss jalostustarkastus ok
e: Juliaram's Sweet Snow White jalostustarkastus ok

Kennel Magicpearl/Eike Petäjä, Lahti
040 540 0895
Ilmoitettu 16.11.2022, syntyy vk 48
Moroshka's Silverhacker On Dancefloor
e: Magicpearl Wonderful Abigail Rose

Ruskea
Kennel Apricot Dollar's/Sari Nieminen, Espoo
0500 465 573 apricot.dollars@gmail.com
ilmoitettu 25.10.2022, syntynyt 18.10.2022, myytävänä 2 urosta ja 4 narttua
i: Villa Kukan Viuhti jalostustarkastus ok
e: Kabisoline Onoclea Pärlan

Harmaa
Kennel Magicpearl/Eike Petäjä, Lahti
040 540 0895
Ilmoitettu 16.11.2022, syntyy vk 48
Moroshka's Silverhacker On Dancefloor
e: Magicpearl Wonderful Abigail Rose

Keskikokoinen villakoira - musta
Sijoitetaan aktiiviseen ja yhteistyökykyiseen kotiin 5-vuotias jalostusnarttu. Sijoituskodin
toivotaan olevan kohtuullisella etäisyydellä Kuopiosta. Koira soveltuu sekä näyttely- että
agilityharrastukseen. Lisätietoja: Johanna Väisänen, johannavaisanen1@outlook.com, Kuopio.
Ilmoitusta päivitetty 15.11.2022