© Suomen Villakoirakerho r.y.  Finska Pudelklubben

Suomen Villakoirakerho SVK - Finska Pudelklubben FPK r.y. Virallinen rotujärjestö

ENGLISH

Vaatimukset listalle otettaville pentueille

Kasvattajan (tai myyjän/luovuttajan) täytyy olla Suomen Villakoirakerho r.y.:n jäsen, jäsenmaksun tulee olla maksettu ko. vuodelta sekä hänen tulee kasvatustyössään noudattaa kulloinkin voimassaolevaa jalostusohjesääntöä sekä Suomen Kennelliiton rekisteröimismääräyksiä.


Pentueen tulee olla rekisteröity tai se tullaan rekisteröimään Suomen koirarekisteriin.


Jalostukseen tulee käyttää vain terveitä koiria joilla ei ole luonnevikoja eikä pahoja rakennevikoja. Koirien tulee olla yksivärisiä koiria jotka on palkittuja näyttelyssä tai hyväksytty jalostukseen jalostustarkastuksessa.


Pentueiden väli

Nartulla voidaan teettää enintään viisi pentuetta (=synnytystä) siten, että nartun edellisestä synnytyksestä on pentueen syntyessä oltava kulunut vähintään 10 kuukautta. Tätä tiheämpi pennutus sallitaan nartulle yhden kerran ilman poikkeuslupaa. Tällöin väli seuraavaan synnytykseen on oltava vähintään yksi vuosi (vrt. SKL koirarekisteriohje).


Ikärajat jalostukseen käytettävälle nartulle astutushetkellä:


Toy-, kääpiö- ja keskikokoinen villakoira

18 kk - 8 v


Isovillakoira

24 kk - 8 v


Kahdeksan (8) vuotta täyttäneen nartun astuttaminen edellyttää aina eläinlääkärintodistuksen, jonka mukaan narttu on terve ja hyväkuntoinen, eikä pennuttamisesta ole haittaa nartun terveydelle. Tämä todistus on annettava ennen nartun astutusta ja se on voimassa 6 kuukautta (vrt. SKL:n koirarekisteriohje)


Kokoristeytykset sallitaan ainoastaan jalostustoimikunnalta anottavalla poikkeusluvalla. Poikkeuksena toy- ja kääpiövillakoira joita saa vapaasti risteyttää keskenään.


Väriristeytykset

Vain yksivärisiä rotumääritelmässä hyväksyttyjä värejä saa risteyttää keskenään.


Vaadittavat lausunnot:

Jalostukseen käytettävien koirien silmät on tarkastettava eikä tutkimustulos saa olla vuotta vanhempi. Poikkeuksena on isovillakoira jonka silmäpeilaus ei saa olla kahta vuotta vanhempi. Silmäpeilauksen suorittamiselle ei ole vähimmäisikää.


Jalostukseen ei saa käyttää seuraavia silmäsairauksia sairastavia villakoiria:Jalostuskäyttö on sallittu seuraavia silmäsairauksia/sairauksien asteita sairastaville edellyttäen että yhdistelmän toinen osapuoli on kyseisen sairauden osalta tutkitusti terve:Muut silmäsairaudet tulee huomioida jalostuksessa niiden vakavuuden mukaan. Lisätietoja saat tarvittaessa jalostusyhteyshenkilön kautta.


prcd PRA geenitesti: Jos koiralla on prcd PRA geenitestistä terve- tai kantaja-lausunto tai sen toinen vanhempi on geneettisesti terve, se tulee silmäpeilata kerran ennen jalostukseen käyttöä ja siitä eteenpäin kahden vuoden välein. Kantajaa saa käyttää vain geneettisesti prcd PRA:n osalta terveelle koiralle.


Polvitarkastus patella luksaation varalta

Jalostukseen käytettävien toy-, kääpiö- ja keskikokoisten villakoirien polvet tulee tutkia. Tutkimushetkellä koiran tulee olla vähintään 12 kk ikäinen. Pentuvälityksen listalle riittää, että virallinen polvitutkimus on tehty yhden kerran.


2-tuloksen tai huonomman tuloksen saanutta koiraa ei saa käyttää jalostukseen. Jos koiran polvet ovat 1, täytyy jalostukseen käytettävän toisen osapuolen polvien olla terveet (0).


Lonkkakuvaus ja kyynärkuvaus

Jalostukseenkäytettävien keskikokoisten-ja isovillakoirien lonkat sekä kyynärät tulee kuvata virallisesti ennen astutusta. Lausunnot ovat voimassa koiran eliniän ajan. Jos jalostukseen käytetään ulkomailla rekisteröityä koiraa, riittää sen kotimaassa saatu hyväksytty lausunto. Jalostukseen suositellaan käytettäväksi A-ja B-lonkkaisia koiria. Poikkeustapauksessa voi toinen osapuoli olla C. Huonoimman eli 3-tuloksen kyynäristä saaneita koiria ei saa käyttää jalostukseen. 1-2 –tuloksen saaneita voi käyttää kyseisen vian osalta terveelle kumppanille. Koiran tulee tutkimushetkellä olla täyttänyt 12 kk.


Muut sairaudet

Epilepsiaa sairastavaa koiraa, tai koiraa jolla on useita epilepsiasairaita jälkeläisiä, ei saa käyttää jalostukseen.


Muita perinnöllisiä tai perinnöllisiksi epäiltyjä vakavia sairauksia sairastavia koiria ei saa käyttää jalostukseen (esim. Legg Perthes, Addisonin tauti jne.).

Selkäsairauksissa oireilevia koiria ei saa käyttää jalostukseen. Selkäkuvaus ei ole pakollinen mutta suositeltava. SA-sairasta tai –kantajaa ei saa käyttää jalostukseen.


Poikkeusluvat

Jos Suomen Villakoirakerho ry ei ole puoltanut Suomen Kennelliitolta anottavaa poikkeuslupaa väri- tai kokoristeytykselle, ei pentuetta oteta pentulistalle.


Kotia vaihtavat

* Kotia vaihtavat -listalle otetaan koiria jotka ovat rekisteröityjä Suomen koirarekisteriin.

* Koirien tulee olla vähintään 9 kk ikäisiä, sitä nuoremmat kuuluvat pentulistoille

* Ilmoittajan/myyjän on oltava SVK:n jäsen.

* tai hallituksen päätöksellä


Päivitetty 1.1.2020

OHJEET

Vaatimukset täyttävä pentue ilmoitetaan pentuneuvojalle jaana.rinkinen@gmail.com tai puh. 0400 842 667


* Pentue pidetään listalla 2 kk viimeisestä kasvattajan ilmoituksesta joten väliaikatietoja kannattaa antaa.


* Pentueet ovat listalla ilmoittautumisjärjestyksessä lajiteltuina rodun ja värin mukaan.


* Yli 9 kk koirat ovat kotia vaihtavien listalla, sitä nuoremmat pentulistalla.


* Klikkaamalla koiran nimeä näet koiran tiedot ja terveyslausunnot Suomen Kennelliiton jalostustietokannasta. Suora osoite tietokantaan on http://jalostus.kennelliitto.fi Ulkomaisista koirista tiedot on lisätty listalle manuaalisesti.