© Suomen Villakoirakerho r.y.  Finska Pudelklubben

Suomen Villakoirakerho SVK - Finska Pudelklubben FPK r.y. Virallinen rotujärjestö

ENGLISH

Jalostustarkastus

Jalostustarkastuksen voi tehdä vain suomalainen kasvattajatuomari. Tuomareita koskevat samat jääviyssäännöt mitä näyttelyissäkin sovelletaan. Jalostustarkastuksen voi järjestää pääkerho, paikallisosasto tai yksityishenkilö joka ottaa  suoraan yhteyttä tuomariin ja sopii käytännön järjestelyistä.


Tuomari voi periä halutessaan kulukorvausta joka sovitaan osapuolten kesken tapauskohtaisesti.


Jalostustarkastuslomakkeita voi tilata Jaana Rinkiseltä

jaana.rinkinen@gmail.com  tai puh. 0400 842 667.


Jalostustarkastuksen jälkeen lomakkeesta yksi kopio jää omistajalle, yksi tuomarille ja tuomari toimittaa yhden kappaleen jalostustoimikunnalle.


Yhdistys voi halutessaan julkaista tuloksen sekä Puudelissa että yhdistyksen internetsivustolla.


Jalostustarkastuksen voi suorittaa koiralle vain kerran ja koiran on oltava tunnistusmerkitty. Mukaan tarkastukseen on otettava rekisterikirja.


Jalostustarkastuksessa voidaan hyväksyä vain terverakenteisia ja hyväluonteisia koiria joilla ei ole hylkääviä virheitä ja jotka periaatteessa voitaisiin palkita näyttelyssä. Koiran ei tarvitse olla näyttelytrimmauksessa mutta karvaa on oltava sen verran että turkin laatu voidaan arvostella.


Hyväksytty jalostustarkastuslausunto vastaa näyttelytulosta pentulistalla.


Oikeudet suorittaa jalostustarkastus on seuraavilla ulkomuototuomareilla:

Tanya Ahlman-Stockmari

Eija Halonen

Henrik Hannelius

Sanna Koponen

Jouko Leiviskä

Jukka Lillstrang von Wendt

Juha Palosaari

Harto Stockmari

Tiina Taulos

Paula Tuominen

Tarmo Wallin