© Suomen Villakoirakerho r.y.  Finska Pudelklubben

Suomen Villakoirakerho SVK - Finska Pudelklubben FPK r.y. Virallinen rotujärjestö

ENGLISH

Jalostusohje

Jalostusohjeessa määritellään se, mitä kaikkea pitää ottaa huomioon käytettäessä koiraa jalostukseen. Jalostusohje määrittelee myös se mitä pentueelta ja sen vanhemmilta pentulistalle pääsemiseen edellytetään. Alta löydät viimeisimmän jalostusohjeen sekä myös vanhemmat ei voimassa olevat versiot.JALOSTUSOHJE 1.1.2020 alkaen:


Suomen Villakoirakerho r.y. :n hallitus tarkistaa jalostusohjesäännön tarvittaessa. Viimeisin päivitys on tehty 19.2.2016.


A. Laatuvaatimukset


Jalostukseen tulee käyttää vain terveitä koiria joilla ei ole luonnevikoja eikä pahoja rakennevikoja. Koirien tulee olla palkittuja näyttelyssä tai hyväksytty jalostukseen jalostustarkastuksessa


B. Uroksen valinta


Nartun omistajalla on oikeus ja vastuu valita sopivaksi katsomansa uros. Jalostustoimikunta antaa suosituksia pyydettäessä. Jalostustiedustelut on lähetettävä ajoissa ennen aiottua astutusta sähköisellä lomakkeella, sähköpostilla tai kirjeitse nimetylle yhteyshenkilölle.


C. Jalostukseen käytettävien koirien ikärajat


Toyvillakoira, alaikäraja narttu    

Poikkeustapauksissa yli 8-vuotiasta voi käyttää jalostukseen. Nartun terveydentilasta on tällöin oltava alle 6 kk vanha eläinlääkärin lausunto.


D. Penikoimistiheys


Nartulla voidaan teettää enintään viisi pentuetta (=synnytystä) siten, että nartun edellisestä synnytyksestä on pentueen syntyessä oltava kulunut vähintään 10 kuukautta. Tätä tiheämpi pennutus sallitaan nartulle yhden kerran ilman poikkeuslupaa. Tällöin väli seuraavaan synnytykseen on oltava vähintään yksi vuosi (vrt. SKL koirarekisteriohje).


E. Pennun luovutus


Pennun saa luovuttaa aikaisintaan 7-8 viikon iässä.


F. Väriristeytykset


Vain yksivärisiä rotumääritelmässä hyväksyttyjä värejä voi risteyttää keskenään. Väriristeytykset ovat sallittuja, mutta kaikkia väriyhdistelmiä ei suositella. Epäselvissä tapauksissaota yhteyttä jalostuksen yhteyshenkilöön.


G. Kokoristeytykset


Eri kokomuunnoksia ei saa risteyttää keskenään ilman poikkeuslupaa. Poikkeuksena on toy- ja kääpiövillakoira joita saa vapaasti risteyttää.


H. Poikkeusluvat


Anomukset perusteluineen tulee toimittaahallituksen sihteerillekirjallisena hyvissä ajoin ennen suunniteltua astutusta.


Poikkeusluvalla jalostukseen käytettävien villakoirien tulee olla jalostuksen kannalta arvokkaita ja näyttelyssä palkittuja, tai ne tulee olla hyväksytty jalostukseen jalostustarkastuksessa ilman varauksia.


Astutukseen käytettävien koirien tulee täyttää tämän jalostusohjeen edellyttämät terveys-ja tutkimusvaatimukset.


Kopiot rekisterikirjoista ja tutkimustuloksista on liitettävä hakemukseen.


Anomuksen perustelujentulee sisältää suunnitelma jatkojalostuksesta.


Suomen Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta voi myöntää poikkeusluvan kokoristeytykseen Suomen Villakoirakerho r.y.:n puoltamissa tapauksissa.


I. Silmäsairaudet


Jalostukseen käytettävien koirien silmät on tarkastettava eikä tutkimustulos saa olla vuotta vanhempi. Poikkeuksena on isovillakoira jonka silmäpeilaus ei saa olla kahta vuotta vanhempi. Silmäpeilauksen suorittamiselle ei ole vähimmäisikää.


Jalostukseen ei saa käyttää seuraavia silmäsairauksia sairastavia villakoiria:Jalostuskäyttö on sallittu seuraavia silmäsairauksia/sairauksien asteita sairastaville edellyttäen että yhdistelmän toinen osapuoli on kyseisen sairauden osalta tutkitusti terve:Muut silmäsairaudet tulee huomioida jalostuksessa niiden vakavuuden mukaan. Lisätietoja saat tarvittaessa jalostusyhteyshenkilön kautta.


prcd PRA geenitesti: Jos koiralla on prcd PRA–geenitestistä tai SKL:n jalostustietokannassa olevasta geenitestituloksessaterve-tai kantaja –lausunto, tai vähintään sen toinen vanhemmista on geneettisesti terve, se tulee silmäpeilata kerran ennen jalostukseen käyttöä, ja siitä eteenpäin kahden vuoden välein. Prcd PRA kantajaa saa käyttää vain geneettisesti terveelle koiralle.


J. Polvitarkastus patellaluksaation varalta (ei isovillakoira)


Jalostukseen käytettävien toy-, kääpiö- ja keskikokoisten villakoirien polvet tulee tutkia. Tutkimushetkellä koiran tulee olla vähintään 12 kk ikäinen. Pentuvälityksen listalle riittää, että virallinen polvitutkimus on tehty yhden kerran.


2-tuloksen tai huonomman tuloksen saanutta koiraa ei saa käyttää jalostukseen. Jos koiran polvet ovat 1, täytyy jalostukseen käytettävän toisen osapuolen polvien olla terveet (0).


K. Lonkkatutkimus keskikokoinen- ja isovillakoira


Jalostukseenkäytettävien keskikokoisten-ja isovillakoirien lonkat sekä kyynärät tulee kuvata virallisesti ennen astutusta. Lausunnot ovat voimassa koiran eliniän ajan. Jos jalostukseen käytetään ulkomailla rekisteröityä koiraa, riittää sen kotimaassa saatu hyväksytty lausunto. Jalostukseen suositellaan käytettäväksi A-ja B-lonkkaisia koiria. Poikkeustapauksessa voi toinen osapuoli olla C. Huonoimman eli 3-tuloksen kyynäristä saaneita koiria ei saa käyttää jalostukseen. 1-2 –tuloksen saaneita voi käyttää kyseisen vian osalta terveelle kumppanille. Koiran tulee tutkimushetkellä olla täyttänyt 12 kk.


L. SA-tutkimus isovillakoira


SA-sairaita tai kantajia ei saa käyttää jalostukseen. SA-tutkimus ei ole vaatimus pentulistalle pääsemiseen.


M. Selkälausunto


Selkäkuvaus on suositeltava mutta ei pakollinen. Kuvattavan koiran tulee olla vähintään 12 kk ikäinen.Selkäkuvaus ei ole vaatimus pentulistalle pääsemiseen


N. Muut sairaudet


Epilepsiaa sairastavaa koiraa, tai koiraa jolla on useita epilepsiasairaita jälkeläisiä, ei saa käyttää jalostukseen. Muita perinnöllisiä tai perinnöllisiksi epäiltyjä vakavia sairauksia sairastaviatai periyttäviäkoiria ei saa käyttää jalostukseen (esim. Legg Perthes, Addisonin tauti, SLO jne.)


O. Toteutus


Huonoin lausunto virallisissa tutkimuksissa on voimassa Kennelliiton käytäntöjen mukaisesti.


Yhdistyksen pentuvälityksen kautta suositellaan ainoastaan niitä pentueita joissa vanhemmat täyttävät edellä mainitut vaatimukset.


Pentuvälitykseen japoikkeuslupa-anomuksiin jalostusohjesäännön suositukset ovat vaatimuksia, jollei muuta mainita. Poikkeuksia ovat mm.isovillakoirien SA-tutkimus sekä selkäkuvaukset.


Tutkimustulokset julkaistaan yhdistyksen lehdessä.


Kerhon hallitus voi antaa huomautuksen henkilölle jonka toiminta on ristiriidassa edellä mainittujen ohjeiden kanssa.


Kaikissa asioissa noudatetaan Suomen Kennelliiton yleisiä ohjeita.


Jalostusohje 2016

Jalostusohje 2014

Jalostusohje 2011

Jalostusohje 2010


Toyvillakoira, alaikäraja narttu

18 kk

Kääpiövillakoira, alaikäraja narttu

18 kk

Keskikokoinen villakoira, alaikäraja narttu

18 kk

Isovillakoira, alaikäraja narttu

24 kk

Kaikki koot, alaikäraja uros

12 kk

Yläikäraja kaikille kokomuunnoksille, narttu

8 vuotta

FPK Avelsriktlinjer 1.3.2016FPK Avelsriktlinjer 1.1.2020