© Suomen Villakoirakerho r.y.  Finska Pudelklubben

Suomen Villakoirakerho SVK - Finska Pudelklubben FPK r.y. Virallinen rotujärjestö

ENGLISH

Jalostuksesta

Jalostuksen päälinjat on määritelty Villakoirien Jalostuksen Tavoiteohjelmassa (JTO) jonka uusin versio on työn alla. JTO antaa tietoa rodusta ja sen tilanteesta ja se on laadittu Suomen Kennelliiton vaatimusten ja ohjeiden mukaisesti. Suomen Kennelliiton sivuilta löydät lisätietoja jalostustavoitteista ja JTO:sta.


SVK:n jalostusohjesännössä on määritelty kerhon vaatimukset jalostukseen käytettäville yksilöille ja pentueille. SVK:n pentuvälityksen kautta suositellaan vain pentuja, joiden vanhemmat täyttävät jalostusohjesäännön vaatimukset. Jalostushohjesääntöä päivitetään tarpeen mukaan.


KENNELNIMIASIAT


Kennelnimeä anottaessa tarvitaan rotujärjestön lausunto.

Lausuntopyynnön voi tehdä kätevimmin Omakoira-järjestelmässä.


Lisätietoa:

http://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/kennelnimet
Jalostusyhteyshenkilö:

Jaana Rinkinen

Riihelänkatu 54

15810 Lahti

Puh. 0400 842 667

jaana.rinkinen@gmail.com