Agility

Agility-yhteyshenkilönä toimii Alli Arppe
puh. 040 415 8481 agility@villakoirakerho.com

Agility on ihmisen ja koiran yhteistyöhön perustuva liikuntamuoto, joka sopii kaiken ikäisille ihmisille. Suomessa agilityn parissa liikkuu yli 10 000 ja maailmanlaajuisesti yli 100 000 harrastajaa.

Lisätietoa agilitystä löydät Suomen Agilityliiton SAGI:n sivuilta
http://www.agilityliitto.fi/

Tuloksia kilpailuista löytyy Suomen Kennelliiton jalostustietokannasta
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmTulokset.aspx?R=172&Lang=fi

Agilitymestaruus

Suomen Villakoirakerho ry:n järjestämistä rotumestaruuksista agilityssa kilpaillaan vuosittain.

Mestaruuskilpailun järjestämisestä vastaa Suomen Villakoirakerho ry, joka voi myöntää järjestämisoikeuden jollekin paikallisosastolle tai muulle taholle. Agilitymestaruudesta kilpailevat Suomen Kennelliiton rotukoirarekisteriin rekisteröidyt villakoirat. Koiran omistajan ja ohjaajan on oltava Suomen Villakoirakerho ry:n jäseniä ja jäsenmaksun on oltava maksettuna ko. vuodelta.

Agilitymestaruudesta kisataan virallisilla 3. luokan radoilla ja muut tasoluokat (1.-2. luokkalaiset) voivat osallistua mestaruusradoille ulkopuolisina virallisten starttien jälkeen. Alemmille tasoluokille ei anneta aikatasoitusta. Jokaisessa kokoluokassa (pikkumini, mini, medi, pikkumaksi ja maksi) kisataan mestaruudesta, jolloin agilitymestareita voi olla viisi (yksi/xs-s-m-sl-l). Mestaruudet ratkaistaan ensisijaisesti kahden radan yhteistuloksella, tasatilanteessa painoarvo agilityradalla.

Mikäli koirakko ei saa tulosta molemmilta radoilta, sijoitus määräytyy yhdeltä radalta saadun tuloksen mukaan seuraavasti:
agilityradan nollatulokset
hyppyradan nollatulokset
radalta saatujen virhe-/aikavirhepisteiden mukaan.

Jokaisesta kokoluokasta palkitaan vähintään voittaja.

Mestaruuskilpailuista ilmoitetaan Suomen Villakoirakerho ry:n virallisilla nettisivuilla, Facebook-ryhmässä ja Puudeli-lehdessä viimeistään kolme kuukautta ennen kilpailuja.

Sääntöihin voi tehdä muutoksia ainoastaan Suomen Villakoirakerho ry:n hallitus. Säännöt astuvat voimaan 31.7.2018.

Vuoden Agilityvillakoira

Tulokset tulee olla lähetettynä 15.1. klo 24:00 mennessä. Myöhästyneitä tuloksia ei huomioida. Agilitytulosten ilmoittamista helpottaaksemme olemme luoneet kaavakkeen, joka laskee koirakon pisteet automaattisesti sen jälkeen, kun tulokset on sinne kirjattu. Lisätietoja agility@villakoirakerho.com

Kaavake:
http://bot.fi/2w3s

Osallistumisoikeus
Vuoden agilityvillakoira-, Vuoden agilitytulokasvillakoira- ja Vuoden nuori agilityohjaaja -kilpailuihin voivat osallistua Suomessa rekisteröidyt Suomen Villakoirakerho ry:n jäsenten villakoirat. Koiran omistajan ja ohjaajan/ohjaajien on oltava Suomen Villakoirakerho ry:n jäseniä ja jäsenmaksun on oltava maksettuna ko. kisavuodelta. Mikäli koiralla on useampia omistajia, riittää, että yksi heistä on Suomen Villakoirakerho ry:n jäsen.

Vuoden agilityvillakoira -kilpailuihin voivat osallistua kaikki kilpailukauden aikana virallisissa kilpailuissa kisanneet villakoirat.

Vuoden agilitytulokasvillakoira-kilpailuun voivat osallistua ne villakoirat, jotka ovat aloittaneet kisaamisen kilpailukauden aikana tai edellisenä kilpailukautena, mutta osallistuneet edellisellä kaudella korkeintaan viiteen (5) kilpailuun (starttiin) ja kisanneet kilpailukaudella edelleen ykkösluokassa.

Vuoden nuori agilityohjaaja –kilpailun osallistumisoikeus alkaa sen vuoden alusta, jonka aikana ohjaaja täyttää kymmenen (10) vuotta ja päättyy sen vuoden lopussa, jonka aikana ohjaaja täyttää 17 vuotta. Vuoden nuori agilityohjaaja-kilpailuun osallistuvien tulee ilmoittaa tulosten ilmoittamisen yhteydessä ohjaajan syntymäaika sekä erikseen mainita osallistuminen ko. kilpailusarjaan.

Pisteiden laskemisesta
Kilpailuiden tulosten tulee olla Suomen Kennelliiton virallisten 1.-, 2.- ja/tai 3.-luokkien yksilökilpailuista. Mukaan ei lasketa joukkuekilpailuja.

1. Vuoden agilityvillakoira –pisteitä laskettaessa otetaan huomioon vähintään viisi (5) tai enintään kymmenen (10) tulosta. Kilpailuista jaetaan tulos- ja sijoituspisteitä sekä erillisistä ansioista lisäpisteitä. Tulokset voivat olla 1.-, 2.- tai 3.-luokasta.
2. Vuoden agilitytulokasvillakoira –pisteisiin lasketaan vähintään kolme (3) tai enintään kuusi (6) tulosta, jotka on saavutettu kilpailukauden aikana 1.- ja 2.-luokista.
3. Vuoden nuori agilityohjaaja-pisteet lasketaan kuten Vuoden agilityvillakoira –kilpailun pisteet.

Mikäli useampi koira saa saman pistemäärän, lasketaan koiran kaikki sen vuoden aikana saavutetut nollat yhteen ja voittaja on se, jolla on enemmän nollatuloksia. Mikäli nollatuloksetkin menevät tasan, on voittaja se, jolla on eniten 1. sijoja, 2. sijoja jne.

Kilpailuaika
Kilpailuaika on kalenterivuosi.

Tulosten ilmoittaminen
Tulokset tulee lähettää sähköpostitse tai postitse tammikuun 5. päivään mennessä (postileima) Puudeli-lehdessä ja kerhon nettisivuilla mainittuun osoitteeseen.

Tulokset tulee kopioida Suomen Kennelliiton (SKL) tai Suomen Agilityliiton (SAGI) kotisivuilta. Niiden tulosten osalta, jotka eivät vielä näy kyseisillä sivustoilla, tulee toimittaa kopio kilpailukirjasta, tuomarin sihteerin lipukkeesta tai muusta luotettavasta tuloslistauksesta.

Tuloksista kertyneet pisteet tulee itse laskea valmiiksi pistetaulukon mukaisesti excel-lomakkeelle. Lisäksi tulee ilmoittaa koiran viralliset tiedot, kilpailuluokka ja omistajan yhteystiedot. Kysymyksissä ota yhteyttä ilmoittautumisten vastaanottajaan.

Epäselvissä tapauksissa tulosten hyväksymisestä päättää Suomen Villakoirakerho ry:n hallitus. Puuttellisia tai myöhästyneitä tietoja ei huomioida.

Palkintojen jakaminen
Vuoden agilityvillakoira –kilpailussa palkitaan voittajat pikkumini-, mini-, medi-, pikkumaksi- ja maksiluokissa. Vuoden agilitytulokasvillakoira ja Vuoden nuori ohjaaja -kilpailuissa palkitaan voittajat. Palkinnot jaetaan kilpailuvuotta seuraavan vuoden Suomen Villakoirakerho ry:n erikoisnäyttelyssä.

Sääntöihin voi tehdä muutoksia vain Suomen Villakoirakerho ry:n hallitus. Säännöt astuvat voimaan 1.1.2018.

Tulos- ja sijoituspisteet
Kymmenen (10) tuloksen perusteella annetaan tulos- ja sijoituspisteitä seuraavien taulukoiden mukaisesti.

SM-Agilityjoukkue

Suomen Villakoirakerho lähettää joukkueet agilityn SM-kisoihin. Joukkueet valitaan ensisijaisesti rankingin (5.8.) mukaan. Viimeinen päivä ilmoittaa halukkuutensa joukkueeseen on perjantain 6.8.. Laitathan ilmoittautumiseen mukaan koiran viralliset tiedot, kutsumanimen ja kokoluokan.

Ilmoittautumiset lähetetään sähköpostilla agility@villakoirakerho.com.

Vuosittain järjestetään agilityn Suomenmestaruuskilpailut. Joukkueet koostuvat 3-luokan koirista. Joukkuekilpailut ovat epävirallisia.

Osallistumisoikeus on puhdasrotuisilla, Suomen Kennelliiton rekisterissä olevilla koirilla, lisäksi koirien omistajien tulee olla edustamansa yhdistyksen jäsen.

Joukkuekilpailuun yhdistykset voivat osallistua joka säkäluokkaan (mini, midi ja maxi) yhdellä joukkueella. Joukkue koostuu neljästä 3-luokan koirasta. Lisäksi jokaisella joukkueella on oikeus ilmoittaa yksi varakoira.

Joukkueen tulokseen lasketaan kolmen parhaan koiran tulos. Mikäli joukkueesta kaksi koiraa saa hylätyn suorituksen, joukkue ei saa tulosta.

Agilityn SM-joukkuekilpailuiden yhteydessä kilpaillaan myös seuramestaruudesta. Seuramestaruudesta kilpailevat kaikki yhdistykset, joilla on kaikissa säkäluokissa (mini, midi ja maxi) joukkue. Mikäli seuralla ei ole SM-joukkuetta kaikissa säkäluokissa, voi seura koota puuttuvan joukkueen 1- ja 2-luokan koirista kilpailemaan seuramestaruudesta. Seuramestaruuteen lasketaan jokaisesta joukkueesta kaksi parasta tulosta (yhteensä kuusi tulosta). Mikäli jonkun säkäluokan joukkueesta kolmen koiran tulos on hylätty, seura ei saa tulosta.

Suomen Villakoirakerho SVK ry:n joukkueiden kokoamisesta ja edustajien valitsemisesta joukkueeseen vastaa agilitytiimi, johon SVK ry:n hallitus nimeää kaksi henkilöä.

Suomen Villakoirakerho ry maksaa joukkueiden ilmoittautumismaksut. Joukkueeseen kuuluvat koirat on ilmoitettava samanaikaisesti. Agilitytiimi vastaa ilmoittautumisesta.

Koiran ohjaaja ilmoittaa agilitytiimille halukkuutensa osallistua joukkuekilpailuun viimeistään kuukautta ennen kyseisen kokeen ilmoittautumispäivän umpeutumista. Mukaan liitetään tarvittaessa kopio kilpailukirjasta, josta tulee ilmetä viimeisen 12 kuukauden aikana saavutetut nollatulokset sekä tieto kaikkien virallisten starttien lukumäärästä tuona aikana.

Joukkueeseen haluavat voivat ilmoittautua halukkuutensa agilityvastaavalle.